Vi vill förbättra Arvikamarten varje år, så hör gärna av dig med förbättrningar och förändringar så kan vi försöka lösa det till kommande marknader.Hör gärna av dig till oss

 
 
 
 

VANLIGA FRÅGOR


Nedan beskriver vi de vanligaste frågorna.


Q. Jag har inte fått samma platsnummer i år som året innan?


VI har numrerat om alla marknadsplaster inför årets marknad.


Q. Får jag brev med uppgifter?


Vi har digitaliserat Arvikamarten i år och tagit bort utskicken, däremot får du E-post med alla uppgifter.

Q. Jag vill byta plast


Vi är öppna för alla förslag, maila gärna till oss varför du vill byta och vart du vill byta så ska ve se om vi kan gå din önskan tillmötes


Q. Hur många knallar kommer i år?


Vi räknar med att det blir fullbelagt i år, så då kommer det vara cirka 500 platser.